top of page

Privacy Beleid

Privacybeleid Kees Bos BV
Inleiding


Kees Bos BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?


Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam

  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

  • IP-adres

Doeleinden van gegevensverwerking


Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van contact

  • Het verstrekken van informatie over onze diensten

Grondslagen voor verwerking


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Toestemming van de betrokkene

  • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Delen van persoonsgegevens


Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Uw rechten


U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [contactgegevens].

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contact


Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen via:

bottom of page